Poligrafia

Poligrafia

21 kwietnia 2020 Wyłącz przez admin

Poligrafia to dziedzina techniki, która zajmuje się procesami wytwarzania druki. Od wieków zachodzą w niej zmiany, aż po dziś, gdy osiągnęła ona etap przemysłowy i rozwija się ona w zawrotnym tempie. Poligrafia jest dziedziną produkcyjną, która zajmuje się w szczególności opracowaniem form drukowych oryginałów tekstowych, a także rysunkowych i drukowaniem ich poprzez kopiowanie w większości na potrzeby masowych odbiorców. Jest to także dziedzina produkcyjna, która wykorzystuje najnowsze technologię i jest powiązana z innymi dziedzinami gospodarki chociażby przez sam fakt wykorzystywania najnowszych zdobyczy techniki. Obecnie poligrafia bardzo często jest technologią cyfrową, która jest najbardziej rozwinięta i rozpowszechniona. Stosuje się także technologie analogowe, które polegają na przygotowaniu obrazu, jego montażu i wykonywanie formy drukowej – wszystko to się odbywa poprzez mechaniczne, fotochemiczne i elektroniczne formy wykonania, które nie wyszły z obiegu i są często używane przez mniejsze zakłady.

Druk

Drukiem nazywamy wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe, którym jest np. papier. Wiadomo, że potocznie nazywana drugiej jest także każda kopia, czyli odbitka drukowa. Za druk także uważamy wszelkie techniki powielania tekstu i grafiki metodami tradycyjnymi, a także z używaniem maszyny drukarskiej, oraz nowoczesnymi metodami komputerowymi z użyciem komputerowych urządzeń, typu drukarki, plotery, ale takie odbitki powinno się nazywać wydrukami. Techniki komputerowe zdominowały druk, a wprowadzenie druku cyfrowego sprawia, że coraz częściej poprzez druk rozumie się także wydruk dokonywany na skalę przemysłową produkowany poprzez użycie specjalnych maszyn drukarskich. Potocznie mówi się, że Gutenberg jest wynalazcą druku, co jest oczywiście prawdą. Jednak niektóre źródła niesłusznie podają, że jest on wynalazcą ruchomej czcionki, której historia sięga tysiąca lat przez nim i zapoczątkowana została już na Dalekim Wschodzie. Nie jest też on pierwszym europejskim drukarzem.

Drukowanie

Drukowanie jest procesem wielokrotnego sporządzania na danym podłożu (może to być papier, tektura, filia metalowa lub tworzywo sztuczne) odbitek jakiegoś tekstu lub ilustracji, która jest wykonywana przy użyciu maszyn drukarskich z formy drukarskiej powleczonej farbami drukarskimi. Najwcześniejsza metoda drukowania polegała przede wszystkim na odbijaniu tekstu i obrazków wyciętych analogicznie jak drzeworyt w płycie z drewna (tak zwana książka blokowa) Techniką tak drukowano teksty w Chinach i Japonii już w VII i IX wieku. Około 1450 roku niemiecki drukarz o nazwisku J. Gutenberg do drukowania użył wypukłych czcionek wielokrotnego użytku, z których ręcznie zestawiał wiadomy tekst tworząc tzw. skład i dobijał go przede wszystkim z pomocą prasy przykładając bezpośrednio do kart podłoża drukarskiego, np. papieru. Pomysł ten przeważył o tym, że drukowanie do XIX wieku odbywało się w ten sposób i nadal jest stosowane w technikach drukowania wypukłego. Drukowanie z pewnością jest rewolucyjną czynnością.